Ydelser

Krise-kommunikation

I krisekommunikation er forberedelse det bedste forsvar. Når fanden er løs i Laksegade, er det svært at holde hovedet koldt i kampens hede. Og i risikosamfundet kan det, der var ukontroversielt i går, gå i selvsving i morgen. Er du klar?

Har du brug for hjælp til krisehåndtering lige nu? Kontakt Uffe på telefon +45 23 48 66 74 eller mail uffe@publico.dk.

Vi er klar med hurtig assistance, hvis det brænder på.

Hvad er krisekommunikation?

Helt snævert er krisekommunikation det, du kommunikerer, når lokummet brænder.

I Publico opererer vi med en lidt bredere forståelse, der også indregner strategisk og praktisk kommunikationsarbejde før og efter en krise. Det inkluderer blandt andet:

 • Udarbejdelse af kriseberedskab
 • Medie- og budskabstræning
 • Issues management
 • Q&A's og holding statements
 • Eksekvering af krisekommunikation
 • Evaluering og læring.

Hvad skal jeg dog med krisekommunikation?

Shitstorm på SoMe, kritiske journalister i røret, usikre medarbejdere og jumpy kunder: Velkommen på forsiden! Kriser i fuld offentlighed kan koste dyrt på omdømme og troværdighed – og i værste fald true såvel indtjening som license to operate. Mediestorme er enhver ledelses mareridt, og når de blæser, kræver de hurtig, præcis håndtering. .

It's not [primarily] the crime, it's the cover-up!

Hvis din virksomhed er inden for eksempelvis fødevarer, medicinalindustri eller hvad som helst til børn, er du født ind i risikoland med hver sin accent. Men med fremkomsten af influencere, alternative fakta, identitetspolitik, ekkokamre på SoMe, hyperhurtig medievirkelighed [fortsæt selv listen] kan snart sagt alle få ørerne i mediemaskinen.

Derfor giver det super god mening at gøre forarbejdet i fredstid, så jeres virksomhed har en operationel strategi for forskellige typer af kriser.

Lyder det ikke beroligende?

Et beredskab indeholder analyser af jeres virksomheds krisescenarier eller issues. Hvor sandsynlige er de? Hvor hårdt kan de ramme? Beredskabet indeholder også en plan, som kan eksekveres på få timer. Her står, hvem der går i war room, når krisen opstår, hvordan I vurderer krisens karakter og jeres respons, Q&A’s, hvem talspersonen er, og hvilke interessenter, der er på speed dial.

Eksekveringen er den konkrete håndtering af kommunikationen under krisen med interne og eksterne interessenter – herunder medierne og sociale medier. Altså begrænse krisens udbredelse, omfang og varighed, så virksomhedens omdømmet skades mindst muligt. 

Evalueringen er din virksomheds mulighed for at komme stærkere ud på den anden side. Dels via en nøgtern vurdering af indsatsen – fungerede den efter hensigten? Og afledt heraf: Hvad skal vi justere i beredskabet? Skal vi ændre noget i virksomhedens arbejdsgange og ledelseskultur? Og så skal der samles op og lappes på slidte relationer.

Hvordan går vi til opgaven?

Selvom alle kommunikationssituationer er unikke, er det ikke mindst sandt, når det kommer til krisekommunikation. Det er vores tilgang til opgaven naturligvis også – hvorfor  en standardprocedure ikke er så oplagt.

Men kommer du med en her-og-nu-krise, står vi dig bi med ekspertrådgivning, køligt overblik og hurtige hænder. Her er fokus på lynsnart at forstå krisens natur, aktører og bedste modsvar. Og vælge rette budskaber, medier og timing.

Kommer du i fredstid, kan vi hjælpe med hele eller dele af dit kriseberedskab, som kan supplere din PR-strategi:

 • Hvilke issues kunne være jeres?
 • Hvor stiller vi os strategisk til dem?
 • Hvilke kernebudskaber og Q&A’s tilsiger de?
 • Hvem er kerneinteressenterne og deres behov?
 • Hvem er på det interne kriseteam?
 • Hvilke medier og kanaler?
 • Talsperson og medietræning
 • Hvilken løbende overvågning af issues?

Cases

Vores arbejde med – og cases inden for – krisekommunikation baserer sig naturligvis på diskretion. Det kan vi på dette område ikke detalje-beskrive en masse cases. Men vi kan sige så meget, at vi blandt andet har leveret beredskab til, rådgivning om og håndtering af kriser til virksomheder inden for:

 • Fødevarer
 • Transport
 • Forlystelser
 • Uddannelse
 • Energi & forsyning
 • Byggeri
 • IT
 • Produktionsvirksomheder
 • Finans
 • Videnservice.