Produktside

I gang med Thought Leadership

Tør du åbne menings-godteposen og dele ud af reelle og relevante holdninger, der inviterer til dialog og fagligt modspil? Så har du glimrende forudsætninger for at positionere dig som en troværdig thought leader inden for dit felt – og på den måde opbygge et stærkt omdømme for dig og din organisation.

Hvorfor thought leadership?

Aktuelle emner på både branche- og samfundsniveau inviterer ofte til, at erhvervspersoner med relevant viden byder sig til med holdninger og faglige indspark – ikke blot på virksomhedens egne kanaler, men i lige så høj grad dér, hvor dit publikum søger viden og inspiration. I erhvervsmedierne eller på din personlige LinkedIn-profil, eksempelvis.

Formålet med thought leadership er at opbygge kendskab, troværdighed og tillid til din person eller din virksomhed, der giver dig et afgørende forspring, når potentielle kunder skal vælge ny leverandør eller samarbejdspartner. Og hvem ved? Måske er det dig, der bliver ringet op og inviteret til at deltage i den næste fagdebat eller bidrage med en udtalelse til den næste højaktuelle artikel i et erhvervsmedie som Børsen eller Computerworld.

Særligt B2B-virksomheder, der kan noget vigtigt, som er svært at forklare, kan profitere af en position som thought leader. Og du behøver ikke være hverken McKinsey eller IBM for at blive thought leader inden for jeres branche eller niche. Vi kender mange danske B2B-virksomheder med under 100 medarbejdere, som er thought leaders inden for deres kerneområde.

Ifølge Edelman og deres ”B2B Thought Leadership Impact Study” svarer 42 procent ud af de mere end 3.000 adspurgte B2B-virksomheder, at de er villige til at betale højere priser hos virksomheder, der laver thought leadership-indhold.

Hvad er thought leadership?

Thought leadership handler om at positionere dig selv og din virksomhed som meningsdanner inden for jeres branche eller niche. Som nogen, der tør mene og stå for – og ved – noget.

For at blive thought leader kræver det, at du tør dele ud af dine holdninger, hvis du vil fange dit publikums opmærksomhed. Samtidig skal du bakke din viden op med lødige argumenter og have modet til at overraske, underholde og udfordre.

Så hvad har du, din chef eller jeres fagekspert på hjerte? Er der aktuelle temaer i jeres branche eller i erhvervslivet generelt, som I kan sige noget modigt og meningsdannende om? Det er der garanteret – og ellers skal vi nok hjælpe med at finde dem.

Ydelsespakke: I gang med thought leadership 

Vi har sammensat en pakke med indhold fra vores ydelseskatalog, der er skræddersyet til at hjælpe dig stilsikkert i gang med thought leadership-indsatsen. Den indeholder:

Opstartsmøde
På et fælles opstartsmøde (fysisk eller via Teams) afstemmer vi behov og forventninger til opgaven, samarbejdet og rollefordelingen.

Analyse
Vi dykker ned i relevant materiale, der gør os klogere på dig og din organisation. Det inkluderer blandt andet jeres website, company page på LinkedIn, virksomhedens forretningsstrategi, presseomtale samt image- og konkurrentanalyse. På den måde får vi indsigt i jeres position i markedet og de emner, der knytter sig til jer og den branche, I er en del af.

Workshop
På en workshop med udvalgte nøglemedarbejdere præsenterer vi indsigterne fra vores gennemførte analyse. Vi tester vores foreløbige hypoteser og faciliterer en række arbejdsøvelser, der hjælper jer med at foretage en række strategiske til- og fravalg i forhold til talspersoner, temaer, formater og kanaler.

Indholdsplan
Efter workshoppen sammenholder vi resultaterne i analysen med konklusionerne på workshoppen og udvikler en indholdsplan. Planen bliver din og virksomhedens køreplan, der udstikker retningen for, hvornår I skal udkomme – med hvilket indhold – på hvilke kanaler.

5 artikler
Artikel, indlæg, kronik, perspektiv, præsentation eller kommentar. Kært barn skifter navn fra kanal til kanal, og vi hjælper med at finslibe, formulere og forfatte jeres budskaber, så de egner sig til det rette indholdsformat. I denne pakke får du fem artikler, der inkluderer brief, interview med inputgiver, tekstforfatning, korrektur og godkendelse. Vi gør os i øvrigt umage for at ramme både din og virksomhedens stil og tone, så I kan se jer selv som afsendere af indholdet.

10 SoMe-opslag
Der er ingen grund til at bruge krudt og kroner på at forfatte en række meningsdannende artikler, hvis ingen læser og interagerer med indholdet. For at vække målgruppens interesse på de sociale medier leverer vi to SoMe-opslag til hver artikel/blog-indlæg (10 i alt), der gør thought leadership-indsatsen til en plug’n’play-oplevelse – for dig.

Samlet pris: 95.000 kr.

Hvordan går vi til opgaven?

Det kan umiddelbart lyde lidt konsulent-kunstigt at søge hjælp til at formulere din mening og positionere dig som thought leader. Men det er vigtigt at pointere, at vores rolle udelukkende er at være facilitator, sparringspartner og pennefører. Meningen, holdningen eller synspunktet skal komme fra dig eller den kollega, I vælger at bringe i spil.

Når vi snakker thought leadership, er vi heldigvis på hjemmebane. Næsten halvdelen af konsulenterne i Publico har en journalistisk baggrund med skrivefærdighederne i orden. Det giver os et solidt afsæt til at hjælpe dig, når du skal udkomme – uanset om du begynder fra scratch, eller du blot mangler tid og hænder til at varetage skrivearbejdet.