Produktside

Servicetjek af jeres employer branding-indsats

Oplever du også, at I har svært ved at få fat i de rigtige kandidater? I er ikke alene. Kampen om de rigtige medarbejdere har aldrig været hårdere. Derfor er det en god idé – med regelmæssige mellemrum – at få givet jeres virksomheds employer branding-indsats et eftersyn. Det kan vi hjælpe med.

Hvorfor skal I have styr på jeres employer branding?

Danskerne er europamestre i at skifte job. Faktisk job-hopper vi gennemsnitligt hvert tredje år. Samtidig er beskæftigelsen historisk høj, og virksomhederne kæmper for at få kvalificeret arbejdskraft.

Derfor giver det god mening at arbejde strategisk med employer branding, fordi det gør det tydeligt, hvad der er jeres unikke værditilbud – og hvordan I adskiller jer fra konkurrenterne.

En velbalanceret employer branding-strategi kan give dig mange fordele:

  • Flere kvalificerede ansøgere
  • Færre forgæves rekrutteringer og færre fejlrekrutteringer
  • Kortere time-to-hire
  • Lavere cost-per-hire
  • Øget trivsel, tilfredshed, engagement og performance blandt medarbejderne
  • Lavere omkostninger.

Og lige en vigtig pointe: Jeres virksomhed har allerede et employer brand – også selvom I ikke arbejder bevidst med det.

Et employer brand består nemlig af dine interessenters opfattelse af jer som arbejdsplads. Spørgsmålet er så bare: Hvad er jeres employer brand, og er I tilfredse med det? Det kan vi hjælpe jer med at finde ud af – med et serviceeftersyn af jeres employer branding indsats.

Hvad består jeres employer brand af?

Jeres employer brand er som nævnt jeres interessenters opfattelse af jer. Mere præcist er jeres brand en løbende forhandling mellem tre perspektiver på jeres virksomhed:

  • Identitet: Dette er medarbejdernes perspektiv. Hvordan oplever de kulturen, og hvordan det er at arbejde hos jer?
  • Profil: Dette er ledelsens perspektiv. Hvem vil vi gerne være? Hvor er vi på vej hen?
  • Image: Dette er omverdenens perspektiv. Hvordan bliver virksomheden oplevet af offentligheden og kunderne?

Groft sagt opstår der mislyde, når der er forskellige oplevelser af virksomheden fra de forskellige interessenter. Hvis ledelsen eksempelvis fremstiller virksomheden som innovativ, mens medarbejderne er vildt uenige. Eller hvis det pressen skriver, eller det potentielle kandidater forbinder virksomheden med, slet ikke flugter med den interne selvopfattelse.

At arbejde strategisk med employer branding handler til syvende og sidst om at bringe mest mulig balance mellem de tre perspektiver.

Ydelsespakke: Serviceeftersyn af jeres employer branding-indsats

Vi har sammensat en pakke, der er skræddersyet til at give din virksomhed eller organisations employer branding-indsats et serviceeftersyn:

Opstartsmøde

På et fælles opstartsmøde (fysisk eller via Teams) afstemmer vi behov og forventninger til opgaven, samarbejdet og rollefordelingen. Det er også her, at vi giver jer lidt hjemmearbejde.

Interviews

Vi taler med fem udvalgte interessenter i jeres egen organisation for at få belyst både medarbejder- og ledelsesperspektivet på jeres employer brand, og hvad jeres største udfordringer er.

Konkurrent-tjek

Vi researcher på jeres nærmeste konkurrenter i branchen, hvor vi tager et kig på deres employer branding, og afdækker, hvis der er områder, I skal være særligt opmærksomme på, eller hvor I kan blive udfordret i kampen om de rigtige medarbejdere.

Desk Research

Vi dykker ned i det (skriftlige) materiale, som danner grundlag for jeres employer branding-indsats i dag. Eventuelt suppleret af et kort interview med en relevant medarbejder, der kan sætte ord på den nuværende employer branding-indsats.

Analyse

Vi dykker ned i de indsamlede data, der gør os klogere på dig og din organisation og identificerer både områder, hvor jeres indsats er stærk i dag (og skal fastholdes), og områder, hvor jeres indsats halter.

Anbefalinger

Vi omsætter indsigterne til konkrete anbefalinger til jeres organisation. I får anbefalingerne og indsigterne bagefter i PowerPoint-format.

Samlet pris: 22.000 kr.

Hvordan går vi til opgaven?

Jeres organisation har allerede et employer brand. Det bor hos jeres medarbejdere, i jeres kunders opfattelse af jer, og i ledelsens kommunikation og visioner for virksomheden. Vores opgave er at finde ud af, om jeres employer brand nu også understøtter jeres forretningsmål. Og hvis det ikke gør det, skal vi have rettet op på det.

Med interviews og grundig research guider vores erfarne konsulenter jer sikkert gennem processen.

Med et serviceeftersyn af jeres employer branding-strategi får I det bedste udgangspunkt for at tilpasse jeres indsats, så I også i fremtiden kan tiltrække de lyseste hoveder – og fastholde dem, I allerede har.