Workshop: Udvikling sker, når alle tør ændre standpunkt

Kunsten i gode udviklingsprocesser er at gøre det på et tidspunkt, hvor parterne reelt kan rykke sig. Det mener direktøren for Brabrand Boligforening, der satte alt ind på at nytænke Gellerup.

Gør det en forskel, når du holder en workshop?

Og hvad er meningen egentlig med at holde den?

Workshops er i princippet et laboratorium til at finde nye tilgange, idéer eller løsninger på en udfordring. Men måske kender du fornemmelsen af at gå fra en workshop uden egentlige nye input og med en flad fornemmelse af, at tiden var lidt spildt?

Hvis workshop-formatet skal udfylde sit fulde potentiale, er det ikke ligegyldigt, hvornår i processen, du planlægger din udviklingsworkshop, hvordan du afvikler den, og hvordan du samler op og konkluderer.

Det erfarede direktør i Brabrand Boligforening, Keld Laursen, da udviklingen af Helhedsplanen for de nye kvarterer i boligområdet Gellerup og Toveshøj stod for døren.

Keld Laursen 2018 Brabrand boligforening

Derfor skulle der tages andre midler i brug i udviklingen af noget så stort og komplekst som et nyt Gellerup. Boligforeningen inviterede derfor førende forskere, beboere og meningsdannere til en bootcamp på 24 timer, hvor faglige input og skarpe meninger på et døgn blev vendt og drejet for senere at blive krystalliseret til et sæt klare og konkrete anbefalinger for en solid helhedsplan.

Drop vanerne

For reelt at flytte synspunkter skulle format-posen rystes i udviklingen af den nye bydel Vest for Århus, mener Keld Laursen, der har været direktør i boligforeningen i 6 år.

– Inddragelsesprocesser i udvikling af boligområder er alt for ofte en fastlåst og forudsigelig seance, hvor der ikke er reel lydhørhed fra nogen sider. Beboere vil have altaner til at vende på en bestemt måde, og politikerne beskæftiger sig slet ikke med sådanne detaljer. Så det ender med en totalt forudsigelig seance, hvor der ikke er åbenhed fra nogen sider.

Derfor blev bootcampen udelukkende opbygget af oplæg fra inspirerende folk, der ikke havde aktier i projektet, men som reelt gav faglige input og inspiration til debatten. I oplæg blev både perspektiver fra beboere, forskere, erhverv repræsenteret. For ikke at ende i alenlange magtkampe, skulle deltagerne ikke ende med en fælles slutning. I stedet var en ekstern facilitator og journalister inviteret til at være fluer på, der samlede de væsentligste pointer fra dagen.

Lydhørhed og en skarp dagsorden

gellerupboot_day1_0411_700

Formen var skarp på dagen, hvor den 24-timers workshop fandt sted. Der var brugt lang tid på forberedelserne inden, så debatterne begyndte på et højt fagligt niveau. Der var inviteret forfattere, ildsjæle og førende forskere, der gav inspirerende oplæg af bare ti minutters varighed. Deltagerne blev blandet på kryds og tværs og fik området at se og mærke ved en byvandring på toppen af boligblokkene. Og så var der en skarp dagsorden, der fastholdt alles øjne på bolden og holdt både sludder og sladder for døren.

– De få gange, hvor jeg har prøvet at være samlet med nogen om et emne over så lang tid og med så stram en ramme, kan jeg bare sige – det virker. Strukturens skarphed giver et særligt nærvær, og kvaliteten af oplæggene forpligter mig til at overgive mig til processen, siger direktøren.

Ryd ud i balkortet

Selvom direktøren påpeger, at det er tid, timing og fokus, der skaber reel nytænkning, skal man også være varsom med, hvem man inviterer ind i sin udviklingsproces. Der skal luges ud i deltagerlisten.

– Der skal være et åbent rum. Det stiller et krav om, at der er nogen, der ikke skal blande sig. Det kan der ikke være, hvis der er for mange med, der på forhånd har defineret, hvad de vil mene om projektet, mener Keld Laursen, og har dermed, på en meget diplomatisk måde sagt, at alle politikere – selv boligforeningens egne, var strøget fra balkortet for at skabe så fri en stemning som muligt.

– Skal du inddrage interessenter i din udvikling, skal du gøre det på et tidspunkt, hvor de reelt har mulighed for at rykke sig. Oplæggene og debatterne bragte så meget ny viden og inspiration af så høj kvalitet, at jeg selv fik rykket ved nogle forestillinger, fortæller Keld Laursen.

Eksterne facilitatorer skal konkludere

Gode debatter flytter sjældent noget, hvis de forbliver debatter. Derfor skal du strukturere din workshop eller bootcamp, så du sikrer fremdrift i emnerne og ikke forfalder til en rundbordssnak uden egentlige ender –endsige knuder.

Bootcampen for den nye bydel blev styret af en facilitator fra Publico, og de journalistiske fluer på væggen skulle referere og analytisk opsummere debatter og indlæg til en samlet afrapportering af argumenterne for den bedste helhedsplan for Gellerup.

– Det var en kæmpe fordel, at der var hyret eksterne til at opsummere debatterne. Så kunne vi alle sammen bedre læne os tilbage og overgive os til processen uden at skulle bekymre os om, hvorvidt vores input nu også blev hørt eller overtrumfet af andre, understreger direktøren.

Så hvis du vil udvikle nye idéer og reelt rykke synspunkter, kan du prøve at gentænke formatet med Kelds anbefalinger til en vellykket og nytænkt workshop:

  • Drop vanerne og indhent inspiration og viden i stedet for at fremlægge partsindlæg
  • Inddrag kun der hvor folk reelt har mulighed for at ændre synspunkt
  • Ryd ud i balkortet. Luk døren for dem, der har mange aktier i projektet
  • Skab struktur med korte oplæg
  • Sørg få at uddrage operative konklusioner – få gerne andre til at konkludere

Se helhedsplanen på https://helhedsplangellerup.dk/

Skal vi strukturere din næste workshop? Giv Uffe et ring på 86 19 72 15.