Vestjysk Bank valgte Publico

Vestjysk Bank har valgt Publico som ny samarbejdspartner på strategisk kommunikation.

Med ny ejerstruktur i ryggen kan vestjyskBANK igen hæve brystet, rette blikket udad og fokusere på det, der er vigtigt – stabilitet, tryghed og kundens langsigtede planer.

De seneste fem år som stats-ejet bank har vestjyskBANK brugt på at sikre sin overlevelse med slid og flid. Banken har, ved hjælp af svære valg og fravalg, navigeret gennem et farvand af faldende ejendomsværdier og urentable landbrugsaktiviteter og har nu vendt situationen med et kapitaltilskud, der sikrer vestjyskBANK frem i tiden.

Det er baggrunden for, at Vestjysk Bank har valgt at indlede et samarbejde med Publico, der skal være til et skrue op for den proaktive kommunikation - indadtil som udadtil.