Udbud: Publico skal levere kampagne om repatriering

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har valgt Publico til at levere en kampagne om repatriering. Kampagnen skal bidrage til, at flere flygtninge og indvandrere får kendskab til muligheden for at flytte tilbage til deres hjemland - med støtte fra Danmark.

Når man hører ordet repatriering, kan man godt komme til at associere til den aktuelle politiske debat om udrejsecentre på øde øer og børn, der bliver forment adgang til skolegang i Danmark.

Sagen er, at Danmark længe har haft en frivillig repatrieringsordning, der handler om at hjælpe udlændinge, som måtte have et ønske om at vende tilbage til deres hjemland eller tidligere opholdsland. Det er denne repatrieringsordning, som Publico skal hjælpe SIRI, der er en styrelse under Udlændinge- og Integrationsministeriet, med at synliggøre.

Styrkelse af repatrieringsordning
Som led i aftalen om finansloven for 2018 blev der afsat midler for at styrke repatrieringsordningen og sikre, at den enkelte udlænding kender til muligheden for repatriering og har det bedst mulige grundlag for at træffe beslutning herom. 

Udlændinge, der bor i Danmark, kan fx have et ønske om at vende tilbage til deres hjemland, hvis en politisk og samfundsmæssig udvikling har gjort det muligt at begynde et nyt liv der og eventuelt hjælpe med at genopbygge landet. Det kan også være ældre indvandrere, der efter et langt arbejdsliv i Danmark ønsker at vende tilbage og tilbringe alderdommen i deres hjemland, eller udlændinge der aldrig er blevet integreret i det danske samfund, og som ønsker at vende tilbage til deres hjemland.

Kampagnen har to overordnede formål:
For det første skal kampagnen bidrage til, at flere flygtninge og indvandrere bliver opmærksomme på repatrieringsordningen, og at de får grundlag for at kunne træffe en beslutning om repatriering. 

For det andet skal kampagnen bidrage til, at kommunerne får øget opmærksomhed på og viden om repatrieringsordningen, og at de kommunale medarbejdere modtager informationsmateriale, som de kan bruge i deres samtaler med herboende udlændinge, der er omfattet af repatrieringsloven.

Publico valgt via mini-udbud
Styrelsen for International Rekruttering og Integration gennemførte i slutningen af 2018 et mini-udbud med fire inviterede bureauer, der blev bedt om at levere oplæg og tilbud på en kampagne om repatrieringsordningen. Det udbud faldt ud til Publicos fordel, og vi er allerede så småt i gang med de indledende knæbøjninger i kampagneforberedelsen. 

I svar-brevet hedder det bl.a. følgende:
"I vurderingen har SIRI lagt vægt på tilbuddets kvalitet, de tilbudte medarbejderes kvalifikationer og erfaring samt prisen for tilbuddet.

Publico Kommunikation demonstrerer i tilbuddet god forståelse for opgaven og den primære og sekundære målgruppe. Der fremlægges overbevisende en sammenhængende kampagne, og det vurderes positivt, at tilbudsgiver selvstændigt har givet bud på forskellige kommunikationskanaler, og at man vil inddrage forskellige interessenter i kampagnens udformning."    

Kampagne-indsatsen består bl.a. af følgende elementer:
- Målgruppeanalyse 
- Kampagnefilm til flygtninge
- Informationsfilm til kommunale medarbejdere
- Infografik til kommunale medarbejdere
- Infografik til flygtninge
- Social media-indsats
- Målrettede presseindsatser 
- FAQ til kommunale medarbejdere
- Informationsbrev til kommunale medarbejdere
- Målrettet bannerannoncering
- Evaluering 

Kampagneopgaven har en samlet værdi på 692.000 kr. ekskl. moms.