Tjekliste til din content marketing-strategi

Hvordan skriver du en content marketing-strategi? Du kan for eksempel følge 13 gode tips, der får dig godt på vej.

Med content marketing skaber du værdi for dine målgrupper og opbygger langsigtede relationer. Vi har lavet en tjekliste til din content marketing-strategi.

Og ved at arbejde strategisk skaber du den ramme, der sikrer, at du henvender dig til de rigtige målgrupper med de rigtige budskaber.

Det tager tid at udvikle en effektiv content marketing-strategi. Ikke at det tager lang tid at skrive den, eller at den behøver at være særlig lang. Men kunsten er at forstå målgruppen. Altså rigtig forstå hende.

13 spørgsmål til din content marketing-strategi

Hvis du kan finde og formulere solide svar på de følgende 13 spørgsmål, så er du godt på vej.

 1. Hvorfor skal vi overhovedet med arbejde med content marketing.

 2. Hvordan skal content marketing-indsatsen understøtte vores overordnede forretningsmål?
  Hint: Der skal helst være et betydeligt overlap i svarene på 1 og 2.

 3. Hvem er det, der skal købe vores produkter eller ydelser?

 4. Hvem er det, der vil engagere sig i vores content?
  Hint: Der vil typisk være forskel på svaret i 3 og 4.

 5. Hvem skal gøre arbejdet? Altså helt konkret: Hvilke personnumre skal committe sig til at eksekvere strategien?

 6. Hvad kan vi tilbyde vores målgrupper på hvert stadie ned igennem salgs- og marketing-tragten?

 7. Hvordan finder vores målgrupper vores content? Og hvordan engagerer de sig i det?

 8. Hvordan skal vi differentiere os fra konkurrenter og andre content-hubs?
  Hint: Det kan f.eks. være noget med zoome ind på et tema, som din virksomhed kan blive thought leader på.

 9. Hvordan definerer vi succes (eller fiasko)?
  Hint: Det er her, måling kommer ind i billedet.

 10. Hvor (hvilke kanaler) vil vi fokusere vores content-indsats? Og hvor vil vi arbejde med traditionel marketing. Hvordan er mixet imellem henholdsvis jeres owned, earned og paid kanaler?

 11. Hvilke formater vil vi benytte? (white papers, e-bøger, webinars, seminarer, podcast, guide-video etc.)

 12. Hvornår (og hvor ofte) publicerer vi?

 13. Hvordan måler vi resultaterne? Læs mere om effektmåling her.

Kilde: Content Harmony

Du kan arbejde med content marketing-strategi på mange forskellige niveauer. Men hvis du kan formulere gode, forretningsunderstøttende og faktabaserede svar på ovenstående, så er der efter vores mening ingen grund til at brainstorme og workshoppe tingene ihjel. Sæt i gang!

Content marketing for videnstunge B2B-virksomheder

Content marketing er en populær markedsføringsstrategi for virksomheder i alle brancher – ikke mindst i konsulentbranchen. Jo mere videnstung din organisation er, desto mere bør du overveje content marketing.

Her i denne e-bog giver vi dig en række gode råd til at komme i gang med at bruge din virksomheds bedste kort på hånden – konsulenterne – og deres viden til at opbygge relationer, opvarme leads og (på sigt) hæve salgstallene.

I løbet af 21 sider klæder e-bogen dig på til at hoppe på hovedet i content marketing-havet – uden at drukne.

content marketing guide for konsulenter