Refleksion over kemi i forbrugerprodukter

Publico har relanceret et undervisningswebsite om forbrugerkemi for Miljøstyrelsen. Kemi, fordi? blev lanceret primo 2017.

Miljøstyrelsen har i et mini-udbud udvalgt Publico som rette bureau til at revidere og relancere et undervisningswebsite om forbrugerkemi til grundskolens udskolingselever.

Opgaven blev løst i samarbejde med Astra, som er det Nationale center for læring i natur, teknik og sundhed, og vores faste grafiske partner, Ineo.

Formålet med materialet – Kemi, fordi? – er, at de unge får indsigt i, hvorfor deres hverdag er uløseligt forbundet med kemiske forbindelser. Og hvordan stofferne på den ene side kan have konsekvenser for sundhed og helbred – men på den anden side er præmis for deres moderne, behagelige liv. Det gjorde vi gennem grafiske film og vedkommende tekster, der tager udgangspunkt i almindelige produkter, de unge bruger.

Med gennemarbejdede og køreklare didaktiske forløb til lærerne har vi desuden gjort materialet relevant i undervisningen. Og med distribution via faglige netværk har vi skabe en stærk platform for, at websitet bliver anvendt.

Kemi, fordi? blev lanceret primo 2017.