Ny bestyrelsesformand i Publico

Henrik Kofoed Jensen er per 1. januar 2019 tiltrådt som ny bestyrelsesformand i Publico Kommunikation ApS. Dermed har vi sagt farvel til Jonas Juul Jeppesen, der har bidraget til Publicos udvikling siden 2008.

Jonas Juul Jeppesen, der har været bestyrelsesformand i Publico siden 1. januar 2017, har med virkning fra 1. januar 2019 valgt at trække sig som formand og bestyrelsesmedlem. Før 2017 havde Jonas allerede bidraget længe til Publicos udvikling som advisory board-medlem siden 2008.

Den helt udramatiske årsag til Jonas' exit er, at han for det første ønsker mere tid til at fokusere på sit daglige virke i Subscrybe, og at han for det andet ønsker at overlade formandsposten til en person med erfaring med det næste stadie i Publicos udvikling - fra 20 til 30 konsulenter. Fra tusindkunstner-firma til afdelingsbaseret bureau. Fra provinskonger til top-5 i Danmark. 

Heldigvis var denne person allerede at finde i Publicos bestyrelse: Henrik Kofoed Jensen, der per 1. januar 2019 er ny formand for Publico Kommunikation ApS, er nemlig en af Danmarks største kapaciteter inden for forretningsudvikling i bureaubranchen. Læs mere om Henrik, der til daglig driver rådgivningsvirksomheden Brandse & Co. med speciale i kommunikationsvirksomheder.   

Vi siger 1.000 tak til Jonas for mere end 10 års tro tjeneste!
Heldigvis har vi fortsat fornøjelsen af Jonas' selskab i Balticagade, når han har en sjælden kontordag. Subscrybes Aarhus-kontor er nemlig placeret inhouse hos Publico.

Velkommen på formandsstolen til Henrik, som allerede er i fuld gang med at inspirere os til at sætte endnu mere ambitiøse mål for Publicos udvikling.  

Læs mere om baggrunden for at etablere en bestyrelse i Publico her.