Slots- og Kulturstyrelsen valgte Publico til animationsfilm

Mini-udbud: Publico skal producere fire animationsfilm for Radio- og TV-nævnet om regler for reklamer og sponsorering på radio og tv. 1-2-3-action.

Slots- og Kulturstyrelsen er sekretariat for Radio- og tv-nævnet, et uafhængigt nævn nedsat af kulturministeren, som varetager en række opgaver på radio- og tv-området. Opgaverne består blandt andet af udstedelse af programtilladelser, bevilling af tilskud til ikkekommercielle lokale medier, udtalelser om public service-medierne og behandling af klager over skjult reklame mv.

Paragraffer

En anden vigtig opgave for Radio- og TV-nævnet er at føre tilsyn med, om de kommercielle og ikke-kommercielle aktører, der sender radio og tv i Danmark, overholder relevante love og bestemmelser. Og det er så her, vi kommer ind. Altså ikke som radio- og tv-Politi, men som producent af animationsfilm om følgende temaer:

  • Regler og information vedr. sponsorering (rettet mod både kommercielle og ikkekommercielle aktører)
  • Regler og information vedr. reklame, skjult reklame og servicemeddelelser (for alle, men primært rettet mod det ikkekommercielle område)
  • Vejledning til ikkekommerciel lokalradio- og tv vedr. lokalt indhold
  • Vejledning til ikkekommerciel lokalradio- og tv vedr. egenproduktion og førstegangsudsendelser

Det lyder måske indviklet - og er det sikkert også. Måske er det endda derfor, at Slots- og Kulturstyrelsen har valgt Publico som leverandør via et mini-udbud.

Jo mere kompliceret og videnstungt budskabet og afsenderen er, desto mere er det som regel Publicos hjemmebane. Vi er allerede så småt i gang med manus og storyboard. 

Se eksempler på animationsfilm, vi har lavet, herunder: