Kan du skrive "tjek" ved samfundsansvar i din ledelsesberetning?

Om kort tid afslutter mange virksomheder deres regnskabsår 2018. Det betyder, at mange nu for første gang skal (som i SKAL) redegøre for deres samfundsansvar – eller for manglen på samme.

Flere virksomheder skal fra 2019 redegøre for CSR – eller for manglen på samme. Har du overvejet, hvordan det ser ud, hvis du rapporterer, at din virksomhed ikke har politikker for menneskerettigheder, sociale forhold,  medarbejderforhold, miljø og klimamæssige forhold samt antikorruption? 

Lige der – i ledelsesberetningen – hvor det faktisk bliver læst.

Rapportering er ikke kun for giganterne

En række virksomheder står lige over for at skulle afrapportere deres samfundsansvar for første gang. Det gælder virksomheder, der er kategoriseret som regnskabsklasse Store C eller Lille D. De skal, fra det regnskabsår, der begyndte 1. januar 2018, leve op til skærpede rapporteringskrav.

CSR_1

Hvad er samfundsansvar?

Er det samfundsansvar, når en tech-virksomhed donerer 10.000 kroner til Danske Hospitalsklovne? Nej. Det er bestemt sympatisk og helt sikkert velkomment – men det er ikke samfundsansvar. Det er det til gengæld, når den sikkert strømslugende tech-virksomhed vælger grøn energi frem for sort. 

Virksomheders samfundsansvar handler grundlæggende om, at en virksomhed positivt optimerer den påvirkning, den helt naturligt har på samfundet, når den driver forretning. En samfundsansvarlig virksomhed bør maksimere sin forretnings positive værdiskabelse og minimere aktuelle og potentielle negative påvirkninger.

Mere konkret skal virksomheden integrere hensyn til blandt andet menneskerettigheder, sociale forhold, miljø og klimamæssige forhold og antikorruption i dens forretningsstrategi og forretningsaktiviteter.

Hvad skal oplyses?

Ifølge CSR-konsulenterne hos Sustainor er der desværre meget, der tyder på, at mange virksomheder ikke er bevidste om, at den såkaldte paragraf 99 er trådt i kraft. Det skyldes måske, at paragraf 99 om CSR blot er én ud af mange ændringer i årsregnskabsloven – og den som den eneste handler om ikke-finansielle data og derfor falder lidt uden for både CFO’ens og revisorens kendte farvande.

Herunder samler vi kort op på, hvad ændringerne betyder. 

Er du en § 99-virksomhed, skal din virksomhed fremadrettet oplyse i ledelsesberetningen:

  • hvordan virksomhedens forretningsmodel ser ud, og hvordan I skaber sammenhæng mellem strategi, kerneområder og tilgang til samfundsansvar
  • hvorvidt I har en politik på områderne miljø og klima, sociale forhold og medarbejderforhold, respekt for menneskerettigheder, antikorruption og bestikkelse – og hvad de politikker indebærer
  • hvordan I omsætter politikkerne til handling, og hvilke systemer og procedurer I eventuelt gør brug af
  • hvilke risici, der er forbundet med virksomhedens drift, produkter og værdikæde inden for hvert politikområde
  • hvorvidt I anvender ikke-finansielle KPI’er i jeres forretningsaktiviteter
  • hvilke resultater, I har opnået som følge af jeres arbejde med samfundsansvar i regnskabsåret, og jeres forventninger til arbejdet fremover.

Har I ikke politikker for samfundsansvar på områderne? Fraværet af politikker skal også oplyses i ledelsesberetningen, ligesom I for hvert af områderne skal angive, hvorfor I ikke har en politik.

Brug det, og optimér din årsrapport

Bemærk, at I altså ikke kan gemme jeres CSR-rapportering på de bagerste sider i årsrapporten. Det er ledelsesberetningen, der skal lægge spalter til redegørelsen om samfundsansvar. 

Det er derfor værd at gøre noget ud af rapporteringen. For ud over at sikre jer compliance, kan I også bruge ledelsesberetningen til at fortælle jeres interessenter om jeres indsatser på området. Det er bestemt sandsynligt, at de læser det.

At det skal fremgå af ledelsesberetningen, er dog ikke det samme som, at det kun skal fremgå af ledelsesberetningen. I har masser af mulighed for at uddybe jeres ansvar og indsatser i dedikerede afsnit, så I kan komme rundt om historien på en inddragende måde. Kommunikation om samfundsansvar er sund fornuft og fuldstændig legitimt – så længe indsatsen har substans,  

Du kan forberede din organisation allerede i dag

Først og fremmest bør du skynde dig at tale med dem i din organisation, der har fornøjelsen af at skrive årsrapporten 2018. Er de med på de skærpede krav? Og har de overvejet muligheden for at løfte den krævede afrapportering til en mulighed for at fortælle om jeres gode indsatser? 

Når nu I skal udarbejde en årsrapport – hvorfor så ikke bruge anledningen til at skabe et lækkert stykke content, der ikke ”bare” rapporterer tal, men levende og engagerende fortæller historien om virksomhedens udvikling, uddyber jeres beslutninger og forklarer op- og nedture? 

Hos Publico kan vi fx hjælpe dig med at udarbejde en lækker og gennemarbejdet årsrapport. :-)

Vi komponerer en levende rapportering, der afspejler din virksomhed og henvender sig ærligt og imødekommende til målgrupperne. 

* Din virksomhed kan undlade at redegøre i ledelsesberetningen, hvis I oplyser om jeres politikker for samfundsansvar efter internationale retningslinjer eller standarder og afgiver de påkrævede oplysninger i en selvstændig rapport. Det gælder for eksempel, hvis I aflægger en fremskridtsrapport i forbindelse med tilslutning til FN’s Global Compact, FN’s Principper for ansvarlige investeringer, eller hvis I rapporterer efter Global Reporting Initiative (GRI) med minimum “In accordance - Core”.