Kan dit kommune-brand bestå nej-testen?

Alle kommuner har de basale kerneopgaver. For at skille sig ud skal man kunne vælge fra og til.

Publico har hjulpet Odder Kommune med sin nye branding-strategi. Branding handler om at vælge én styrke til og resten fra.

Alle kommuner har de samme basale kerneopgaver. Alle borgere har de samme basale behov for attraktive rammer om det gode liv. Så det er ikke mærkeligt, at de fleste kommunebrands ligner hinanden. Men ligesom i landspolitik flytter kommuner hverken hjerter eller fødder ved at stå for det samme som naboen +/- 10 procent.

Hvis et kommunebrand skal gøre en forskel, skal det stå på en iboende styrke, der differentierer kommunen og tegner den i tilgangen til (optimalt set) alle kerneområder. Som Den økologiske kommune i Lejre og Børnenes Hovedstad i Billund. Både Lejre og Billund skal fortsat tage hånd om ældre, lappe veje og passe på vandmiljøet. Men det er ikke det, kommunerne bygger deres branding på.

Branding handler om at vælge én styrke til og resten fra, så borgerne får en reel anden oplevelse i Lejre end i Billund. Og så potentielle tilflyttere får et kvalitativt indtryk af kommunen, de kan sige ja eller nej til. Branding er ikke et spørgsmål om den annonce eller det logo. Branding kræver boots on the ground; handling blandt borgere, potentielle borgere og andre kerneinteressenter, der skaber engagement, dialog og mening i kommunen. Og alt det kræver modige byrødder, der tør udfordre konsensus og pege på noget frem for andet. 

Publico har hjulpet Odder Kommune med at implementere en branding-strategi (læs mere her), som vi udviklede og fik vedtaget af byrådet i 2014. Desuden har vi i efteråret 2015 hjulpet Syddjurs Kommune med en analyse- og strategiproces med henblik på at udvikle en brandingstrategi for perlen på Djursland.