Kampagne: Fyr din gamle brændeovn

Miljøstyrelsen har netop lanceret en kampagne, der skal få danskerne til at skrotte deres gamle brændeovne og dermed skåne miljøet. Publico har udviklet kampagnen.

Det er hyggeligt med en brændeovn. Men der kan også være uhyggelige konsekvenser for miljøet, hvis danskerne fortsætter med at fyre løs - især hvis de benytter ældre brændeovne.

Miljøstyrelsen har netop lanceret en informationskampagne, der skal nedbringe antallet af gamle brændeovne i Danmark. Publico har udviklet kampagnen i samarbejde med Miljøstyrelsen.

Der er argumenter nok for at skrotte sin brændeovn, hvis det er en gammel Svend:

 • Du kan få 2.000 kr. i skrotningspræmie (hvis din ovn er fra før 1995)
 • Du sparer ca. 25 pct. på brændeforbruget (hvis du skifter til en ny ovn)
 • Du skåner miljøet for skadelige partikler

Læs mere om argumenterne for at skrotte her.

web_header

Fakta om skrotningsordningen:

 • Miljøstyrelsen har oprettet en pulje på 42 mio. kr. til skrotningsordningen for gamle brændeovne.
 • Puljen uddeles efter først-til-mølle-princippet og rækker til cirka 19.000 skrotninger.
 • Ordningen udløber, når puljen er opbrugt – dog senest til 31. december 2020. 
 • En brændeovn eller pejs er berettiget til præmie, når den:
  - er produceret før 1995
  - var tilsluttet på adressen pr. 1. december 2018
  - er skrottet og erstattet af en ny eller afmeldt og ildstedet lukket (røgrør tilmuret).
 • Skrotpræmien er 2.215 kr., hvoraf der er udgifter på 215 kr. til den lokale skorstensfejer, som skal kontrollere, at ovnen lever op til ordningens kriterier. 
 • Der kan kun søges skrotpræmie til én brændeovn pr. adresse – og kun én gang pr. person.
 • Gamle brændeovne skal afleveres på genbrugspladsen og må ikke tilsluttes på ny.

Besøg kampagnens website her