Det gode og trendy liv anno 2017

For femte år i træk giver bilproducenten Ford sine bud på 10 trends, der vil påvirke forbrugere og virksomheder i 2017. 

Brug den som inspiration til, hvordan du skal forholde dig til dine kunder, din omverden og dig selv.

Ford trends.png

Har du hørt om petextrians? Det er fodgængere, som har så travlt med at sms’e, at de ikke holder øje med trafikken. I USA ramler en fodgænger og en bilist sammen hvert ottende minut, og en af grundene er fodgængernes uopmærksomhed.

Det er én af flere interessante informationer om trends og tendenser, man kan læse i Looking Further with Ford - 2017 Trends. Dette lækre stykke content marketing fortæller om udviklingen i verdenssamfundet, og hvilken indflydelse udviklingen kan få på forbrugere og virksomheder. Omdrejningspunktet er bevægelse – af mennesker, handelsvarer, værdier, meninger og strømninger.

At Ford er så interesseret i det, skyldes virksomhedens eksistensgrundlag: Menneskets behov for at kunne bevæge sig. Og det kan jo som bekendt blandt andet ske i en … bil. Koblingen ligger et stykke ude i horisonten, men Ford-rapporten er med til at positionere bilproducenten som en thought leader inden for transport og det at bevæge sig fra et sted til et andet.

Nå, men tilbage til de 10 trends, som i vores fordanskede version lyder

1: Tillid er det nye sort

”Det har aldrig været sværere at finde faktabaseret og objektiv information.” Det mener et flertal af de adspurgte i Fords undersøgelse, og netop tilliden til medier, virksomheder og myndigheder er på prøve i disse år. News of the World-skandalen er blot et eksempel, VWs diesel-gate et andet og det amerikanske politis behandling af sorte et tredje.  I vores post-faktuelle tidsalder er sandheden et spørgsmål om opfattelse, og den beror i stigende grad på en subjektiv vurdering. Derfor er tillid i højere kurs end nogensinde før – for både borgere og virksomheder.

2: Kvinder på vej frem

Kløften mellem kønnene eksisterer stadig. Ifølge Ford-rapporten mener 82 procent af de adspurgte, at der endnu ikke er komplet ligestilling mellem mænd og kvinder. Tendensen er dog, at kløften bliver mindre – i al fald på en række områder. 78 procent mener, at kvinder har flere muligheder i dag, end de havde for tre år siden. Desuden er andelen af verdens kvindelige milliardærer steget fra 9,7 procent i 2014 til 10,4 procent i dag.

3: Bekymringer om bæredygtighed

En meget trist trend er, at rent vand i stigende grad bliver en mangelvare. World Wildlife Fund, der er citeret i Fords rapport, anslår, at i 2025 vil to ud af tre verdensborgere opleve vandknaphed. Vi er vidne til flere oversvømmelser, mere tørke og flere eksempler på forurening af drikkevand end nogensinde før. 70 procent af de adspurgte i undersøgelsen siger, at de i dag er mere bekymrede for sådanne hændelser, end de var for to år siden. World Economic Forum går så langt som til at sige, at vandkrisen er den mest ødelæggende risiko for samfundet i dag.

4: Det gode liv 2.0

Det gode liv handler ikke længere om materielle goder. Det handler om oplevelser og værdier. 78 procent af vores naboer i Tyskland, som vi ofte sammenligner os med kulturelt, siger, at velstand handler mere om lykke end om rigdom. Over halvdelen siger, at rigdom er en udgået måde at mål succes i livet på. Trenden kommer blandt andet til udtryk i antallet af wellness-rejser. Luksuriøse, femstjernede hoteller bliver i stigende grad skiftet ud med yoga-ophold i spartanske omgivelser ­– i 2015 tog verdensborgerne på mere end 690 millioner wellness-rejser.

5: Veltilbragt tid

Ifølge Ford-rapporten er punktlighed en uddøende egenskab, og overspringshandlinger en styrke. Tid er blevet en valuta, som vi bruger og vægter anderledes end tidligere, og det er vi alle sammen meget opmærksomme på. For tiden skal dæleme bruges fornuftigt, siger vi. Men hvad er ”fornuftigt tidsfordriv”? 19 procent af os synes faktisk, at dagdrømmeri er fornuftigt tidsfordriv. 57 procent siger ”søvn”, mens de sociale medier får 24 procents opbakning.

6: Det fra-dragende dilemma  

Så mange ting, så lidt tid. Måske er det sådan, trend #6 kan forklares. Som forbruger overdynges vi dagligt med gode tilbud på alt lige fra håndcremer over honning til holistisk medicin. Pyh, der er meget vi skal forholde os til! Undersøgelser viser, at jo flere valg vi står overfor, des mindre engagerer vi os i et køb. For eksempel siger hver fjerde af de 30-44-årige adspurgte, at de inden for den seneste måned har droppet et køb, fordi der var så mange muligheder, at de ikke kunne vælge. For aldersgruppen 18-29 år er det hver anden, der har gjort det.  

7: En teknisk udfordring

Smarte, tekniske og digitale løsninger kan klare rigtig mange ting for os i hverdagen. Men også for mange. Trenden er ifølge Ford, at vi er blevet opmærksomme på ikke at lade teknologien erstatte vores hjerneaktivitet, for nu at skære det ud i gammeldags pap. Det er her, de såkaldte petextrians kommer ind i billedet som et eksempel på, hvor fordybede/-tabte vi kan være i teknologien. Faktisk mener 47 procent af de adspurgte i undersøgelsen, at teknologi gør os dummere. 63 procent siger, at teknologi gør os mindre venlige. At knap 7 ud af 10 unge mennesker kender nogen, som har gjort et forhold forbi med en sms, er et slående eksempel.

8: Sagen i egen hånd

Tidligere brokkede vi os over regeringen, kommunen eller erhvervslivet, hvis der var noget, vi mente, ikke var rimeligt i dagens Danmark. I dag er tendensen, at vi holder hinanden ansvarlige i stedet. Vi må selv tage affære, hvis noget skal ændres i samfundet, og troen på, at det kan lade sig gøre, er stor. Hele 86 procent af de adspurgte siger, at de bør være mere opmærksomme på produkt-etikken ved de varer, de køber. Og 37 procent mener, at forbrugerne selv har skylden for deres overforbrug.

9: Forældre-fælden

Ikke to børn er ens, og opdragelse kan være et helvedes arbejde! Ifølge Ford-rapporten er vi vidne til et opgør mod tidligere tiders spelt-tilstande, hvor alt gerne skulle ånde fred og idyl i familien. Den nye trend går nemlig i retning af, at det er helt ok at erkende, at det er p….hårdt arbejde at opdrage unger, og at man nogle gange er usikker på, om man gør det rigtige. Mere end halvdelen af de 30-44-årige siger, at de føler, at andre folk konstant dømmer deres måde at opdrage på. Heldigvis mener 82 procent, at forældre i dag er mere åbne omkring deres udfordringer med at opdrage ungerne.

10: Formål før fortjeneste

I Danmark har vi en stolt frivilligheds- og foreningstradition. Vi elsker at dyrke fællesskabet, både online og offline over en kop kaffe, et slag canasta eller kransebinding. Men der skal arbejdes for det! Gode fællesskaber opstår nemlig gennem hårdt og koordineret arbejde på tværs af borgere, virksomheder og politikere, der formår at sætte formål over fortjeneste. Mere end 85 procent af dem, Ford har spurgt i undersøgelsen, siger, at de er mere tilbøjelige til at støtte virksomheder, som netop prioriterer formål over fortjeneste.

 

Det var de fremherskende trends for 2017 ifølge Ford. Hvad kan vi så udlede af dem? Vi har noteret os følgende:

1: Lyv ikke

2: Få kvinderne til at føle sig særlige

3: Spar på vandet

4: Skift sangriaen ud med en solhilsen

5: Dagdrøm en gang imellem

6: Giv forbrugerne færre valg, men kend dem så godt, at du giver dem de valg, de forventer og har behov for

7: Lad forbrugerne tænke selv (bare en gang imellem)

8: Respektér forbrugerne – de tror, de kan flytte bjerge – og det kan de faktisk også

9: Brug gerne bandeord i kommunikation målrettet forældre-segmentet

10: Profit er fedt, men det alene gør ikke fanskaren større.


Den største del af datagrundlaget for Fords rapport er BAV Consultings undersøgelse Global Survey 2016. Andre kilder tæller pålidelige medier som The Guardian og worldbank.org. Se hele rapporten inkl. kildeliste her.


PS: Brug Fords rapport som inspiration, ikke en facitliste. 2016-rapporten dømte eksempelvis personaer ude med begrundelsen, at ikke to forbrugere er ens. Sidstnævnte er vi enige i, men vi arbejder til dagligt med persona-udvikling som led i inbound marketing, hvor netop kendskabet til målgruppen er vigtigere end nogensinde før. Personaer er nemlig essentielle pejlemærker i strategisk kommunikation.

 

Vil du vide mere om persona-udvikling og inbound marketing, så ta’ fat i os. Vi er på mail og telefon, når vi da ikke lige sidder og dagdrømmer…

Varme leads og læsestof?

Er du en af de typer, der både mangler læsestof OG varme leads til salgsafdelingen? Slå to fluer med et smæk med vores guide til inbound marketing for B2B-virksomheder.

I dag har den typiske B2B-kunde taget mellem 50 og 70 procent af købsbeslutningen, inden vedkommende tager den første kontakt med din virksomhed. Derfor gælder det om at være til stede med de rette svar fra det første øjeblik, hvor den potentielle kunde begynder sin research online.

Hent e-bogen om inbound marketing lige her