11 tendenser, der former kommunikationsbranchen

En ekspertgruppe nedsat af Dansk Journalistforbund peger på 11 tendenser, der former medie- og kommunikationsbranchens fremtid. Få overblik over tendenserne her.

I videoen herunder giver projektleder på Fagenes Fremtid, Søren Schultz Jørgensen, en kort introduktion til de de grundlæggende tendenser.

 

Projektet Fagenes Fremtid har haft til opgave at klarlægge hovedtendenser, der påvirker medie- og kommunikationsbranchen, og hvilke udfordringer og mulighed det giver - både for fagprofessionelle og aktører. 
 
Resultatet af ekspertgruppens arbejde er samlet i fire rapporter:

Overblik over de 11 hovedtendenser i kommunikationsbranchen:

 1. En teknologisk forandringshastighed, der tvinger kommunikations- og medieprofessionelle til konstant at tilegne sig nye redskaber at researche, formidle og distribuere gennem.
 2. Et overload af information, som gør det stadig sværere at trænge igennem med budskaber og information, og som kræver stadig mere præcis og relevant formidling.
 3. En svækkelse af mellemleddet i kommunikationen i samfundet, hvilket udvider borgeres og organisationers muligheder for at kommunikere direkte med hinanden uden om de traditionelle mediers mellemkomst og indblanding.
 4. En sammensmeltning af lyd, billeder og tekst, hvilket betyder, at medie- og kommunikationsprofessionelle i fremtiden skal kunne beherske og skifte mellem forskellige formater og formidlingsformer.
 5. En automatisering af en lang række arbejdsfunktioner i medie- og kommunikationsbranchen, hvilket betyder overflødiggørelse af bestemte jobtyper og udvikling af helt nye.
 6. En dominans af store udenlandske teknologivirksomheder, hvilket indskrænker ikke mindst nyhedsmediernes kommercielle muligheder og handlefrihed.
 7. En dataficering af kommunikationsstrømmene i samfundet, hvilket øger mulighederne for – og kravene til – at målrette og måle formidlingen af nyheder og budskaber.
 8. En nicheficering af kommunikationen i samfundet, hvilket vil kræve stadig større præcision og personalisering af al professionel formidling, der skal være relevant for borgerne.
 9. En genre- og brancheglidning, som betyder, at skellene mellem journalistik, reklame og professionel kommunikation kommer under pres og måske udviskes.
 10. En atomisering af arbejdsmarkedet, hvilket betyder, at stadig flere medie- og kommunikationsprofessionelle vil blive freelancere, selvstændige eller midlertidigt beskæftiget.
 11. En tillidskrise, som rammer samfundets toneangivende aktører, og som gør troværdighed til et bærende krav for alle medie- og kommunikations-professionelle.

Paneldebat om kommunikationsfagets fremtid

På mandag den 2. september deltager jeg selv i en paneldebat om kommunikationsfagets fremtid i forbindelse med DMJX' 75 års jubilæumsfestival.

Paneldebatten foregår på Dokk1 kl. 17-18 og har følgende deltagere:

 • Jens Grund, prorektor Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

 • Søren Schultz Jørgensen, selvstændig medieforsker og rapportforfatter, Fagenes Fremtid

 • Anna Rørbæk, indehaver, Rørbæk Kommunikation

 • Ole Munk, designchef, Kristeligt Dagblad

 • Uffe Lyngaa, direktør, Publico

For mit eget vedkommende kommer jeg nok til at fokusere på de positive muligheder og udfordringer, kommunikationsbranchen står over for i de kommende år. Jeg tager bl.a. afsæt i følgende tendenser og problemstillinger fra delrapporten "Kommunikationsfagenes fremtid":

 • Kommunikationsfaget har medvind og er i vækst: Professionelle kommunikatører erobrer stadig mere centrale positioner i virksomheder og organisationer.
 • Kommunikationsbranchens fremtid afgøres blandt andet af, hvordan vi som fællesskab og enkeltpersoner formår at definere kvaliteten af vores arbejde - og at måle effekten af det.
 • Danske kommunikatører har behov for at udvikle en stærkere fælles faglighed - på tværs af uddannelsesretninger, roller og underdiscipliner
 • Vi danske kommunikatører har behov for at opruste vores faglighed inden for fx ny teknologi og håndtering af brugerdata
 • Vi har ligeledes behov for at udvikle nye og bedre redskaber til at måle og dokumentere værdi.
 • Enkeltpersoner i kommunikationsbranchen skal ruste sig til et mere fleksibelt arbejdsmarked, hvor man i perioder af sit arbejdsliv eventuelt kan arbejde freelance eller som selvstændig. 

Se video-intro med Søren Schultz-Jørgensen om kommunikationsfagets fremtid:

 

Se video-intro med Søren Schultz-Jørgensen om journalistfagets fremtid:

 

Se video-intro med Søren Schultz-Jørgensen om de visuelle fags fremtid: